English company focus

Additional text

Předmětem činnosti naší projekční kanceláře je vypracování studií, projektových dokumentací pro povolení, pro provádění staveb, dokumentací bouracích prací (pro odstranění staveb). Zajišťujeme také povolení staveb na stavebních a speciálních stavebních úřadech, autorské dozory, technické dozory při realizaci staveb.

27 years of experience
Our services  ›

The latest realized projects

View references