Naše poskytované služby

Statika staveb

Statické posudky a návrhy nosné konstrukce - dřevo, ocel, beton

Návrhy nových nosných konstrukcí.

Posouzení stávajících nosných konstrukcí a návrh stavebních úprav

Posouzení při rekonstrukcích stávajících objektů, případně zhodnocení jejich stávajících stavů – zda je nutná demolice nebo statické zajištění.

Statické posudky stavebních úprav bytů

Pro provedení nových zděných bytových jader, bourání otvorů do nosných nebo ztužujících stěn.

Zpracování výkresové dokumentace monolitických železobetonových a ocelových konstrukcí

Zpracování návrhu a výkresové dokumentace prefabrikovaných konstrukcí

Zpracování prováděcí projektové dokumentace, která slouží jako podklad pro dílenskou dokumentaci výrobcům prefabrikovaných staveb.

Poradenská a konzultační činnost