Naše poskytované služby

Projektování staveb

Občanské a obytné stavby

Novostavby, stavební úpravy, nástavby a přístavby administrativních budov, kulturních domů, škol, hotelů, bytových domů, rodinných domů.

Průmyslové stavby

Výrobní haly pro průmysl a zemědělství, skladovací haly, základy pod stroje a technologické celky.

Zateplování budov

Občanské, obytné, a průmyslové stavby (dotační tituly SFŽP ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, …).

Inženýrské stavby

Zpevněné plochy a parkoviště, humanizace sídlišť, dětské hříště, sportoviště, inženýrské sítě, přípojky, opěrné stěny.

Architektonické studie

Stavby občanské, obytné, průmyslové, zemědělské, inženýrské.