Knihovna Fryčovice

Objekt knihovny je tvořen jednoduchým kvádrem, který se na stávající sousední objekt školy napojuje nižším a užším krčkem. Prosvětlení knihovny zajišťuje střešní lucerna ve tvaru pultové střechy z dřevěné nosné konstrukce, který se lomí a spadá až k terénu. Pultová střecha lucerny stoupá směrem ke škole. Tento tvar připomíná tvar pultové střechy relaxačního centra, která rovněž stoupá směrem ke škole. Tímto řešením se přístavba nového objektu knihovny nevyčleňuje z areálu, ale zapadá do konceptu přístaveb napojených na objekt školy..

Project Description

Share this

Investiční náklady: 7,5 mil. Kč
Datum: 2010
Klient: Obec Fryčovice
Místo: Fryčovice
Kategorie: Občanské stavby

Project Details

Client
Date Srpen 23, 2015
Categories Občanské a obytné stavby

© 2015 INPROS F-M. All rights reserved.